بسم رب الشهداء و الصدیقین

کار که برای خدا باشد خود به خود راه نفوذ را به دلها باز می کند ،پنج شنبه وقتی در گلزار شهدای بهشت زهرا (س) قطعه 24 بودیم پوستری نظرمان را جلب کرد درست همان چیزی بود که بخاطر آن خانواده شهدا دو ماه است مصرانه در حال پیگیری خواسته های به حق خود مبنی بر حفظ هویت فرهنگی و تاریخی گلزار شهدا و تابلوها و سنگ نوشته های آن با قدمتی سی و چند ساله به قدمت انقلاب اسلامی از طرق قاونونی می باشند که متاسفانه حضرات در بنیاد شهید و سازمان بهشت زهرا (س) برایشان رضایت و یا نارضایتی خانواده های شهدا در قبل چیزی بنام بازسازی و یا انشاء الله چنین چیزهائی مانند تخریب و پول سازی برای عده ای بنام شهدا نخواهد بود.نستجیربالله  ولی آنچه هست در تصاویر زیر گویاست و نیاز به مرقومه حقیر نیست پس خودتان قضاوت کنید.

گلزار شهدا از آنچه بود تا آنچه شد! + عکس

گلزار شهدا از آنچه بود تا آنچه شد! + عکس