در راستای تخریب مزار شهداء در بهشت زهرا س به نیابت از فرزندان شهداء

در چند روزه اخیر خبرهایی منتشر شده که دل شهیدزادگان را به درد آورده و روزهای سخت نبود پدر را مجدداً برایشان تداعی نموده است.
چقدر سخت است؛ وقتی که میخواهی با  مزار پدر شهیدت که برای دفاع از اسلام و وطن و ناموس ایستادگی کرد، تجدید دیدار کنی ولی هیچ اثری از سنگ صبور سی ساله ات نبینی و آنجا را شبیه به گورستان اموات مشاهده کنی. 

در راستای تخریب مزار شهداء در بهشت زهرا س به نیابت از فرزندان شهداء
بسم رب النور و بسم رب الشهید و هو ارحم الراحمین

در چند روزه اخیر خبرهایی منتشر شده که دل شهیدزادگان را به درد آورده و روزهای سخت نبود پدر را مجدداً برایشان تداعی نموده است.
چقدر سخت است؛ وقتی که میخواهی با  مزار پدر شهیدت که برای دفاع از اسلام و وطن و ناموس ایستادگی کرد، تجدید دیدار کنی ولی هیچ اثری از سنگ صبور سی ساله ات نبینی و آنجا را شبیه به گورستان اموات مشاهده کنی.
بازهم به بهانه یکسان سازی شروع به تخریب نموده اند، آنهم تخریب اثری ملی؛ چه اثری بالاتر و والاتر از فرهنگ غنی ایثار و شهادت داریم؟

اما روی صحبت امروزه ما با مسئولین امر است
همانهایی که یک شبه تصمیم میگیرند و دستور صادر میکنند
در جایی خواندم که مصاحبه ای کرده اند و بهانه کودکانه آورده اند که پدران و مادران شهداء پیر شده اند و نمیتوانند از بین قبور مطهر شهداء به راحتی عبور کنند!!!
این حرف کودکانه چیست؟ کودکان سی سال پیش، اکنون وارثان شرافت و مردانگی پدرانشان هستند و نمیگذارند کلاه نامردان برسرشان گذاشته شود. خیال کردید که مردم فهیم ما مثل شما کوته فکر هستند؟ شما به فکر میز و صندلی ریاست خود هستید!!! نه به فکر خانواده های شهداء؛ مردم فهیم ما خوب میدانند اگر پدر و مادر و همسر و فرزند و برادر و خواهر شهداء را با چشم بسته رها کنند باز هم با چشم باطنی بر سر مزار عزیز خود حاضر میشوند؛ این راه را بیش از سه دهه هست میرویم و می آییم؛ این شمائید که با شهداء بیگانه اید.

شما فکر کرده اید چه کاره هستید که بخواهید برای مزار مطهر پدران شهید ما که تنها دارایی ارزشمند ما و تنها سهم ما از سفره انقلاب است اینگونه تصمیم بگیرید.

بساط خود را جمع کنید تا بیش از این باعث خشم و انزجار شهیدزادگان نشده اید، بترسید از آن روزی که بر سرتان آوار شویم و همانطور که قبور مطهر شهیدانمان را تخریب کرده اید؛ خانه و کاشانه تان را بر سرتان آوار کنیم.

چه کسی به شما اجازه داده؟ و چه اختیاری دارید؟ که میراث بزرگ ما که بزرگترین میراث کشور است را به خاطر خود شیرینی های کودکانه خود به گورستان اموات تبدیل کنید؛ در کجای کشور به بهانه های واهی اثر ملی را یکسان سازی کرده اید که حالا به خود جرات داده اید میراث بزرگ کشور را که مزار شهداست اینگونه تخریب کنید؛ از خدا بترسید، شهدای ما زنده اند و ما هم همچون پدرانمان مردانه خواهیم ایستاد و نخواهیم گذاشت شما به اهداف شوم خود برسید.

مسئولین مرفه و بی درد یقین بدانید!!!
من زاده و وارث همان بزرگ مردی هستم که برای دفاع از ناموس و میهن خویش مقابل همه قدرتهای جهانی ایستاد و با اهداء ارزشمندترین داشته خویش یعنی خونش نگذاشت ذره ای از خاک وطنش به یغما برود.
و ما امروز نخواهیم گذاشت به بهانه یک طرح مزخرف، میراث سی ساله خاک پاک پدر شهیدم و دوستان شهیدش را که بزرگترین اثر ملی کشور هست به نابودی بکشانید.

یا امام رضا ع مددی
دبیر جبهه فرهنگی سرای شهیدان
خادم الشهداء مهدی شاه بیک

 

??????
?? @saraye_shahidan


برچسب ها : شهدا-تخریب-بازسازی-امام حسین-امام خمینی-امام خامنه ای-آدینه  ,