جذبه­معنائی،روحانی­و معنوی­گلزارهای­شهیدان­که­حالا­به زیارتگاهی­برای­اهل­معنا­و­عشاق دلسوخته چه خواهد شد؟

 

آیا معنای ساماندهی و مصطلح آن یک شکل بودن همه چیز می باشد؟


 

 

 

جذبه­معنائی،روحانی­و معنوی­گلزارهای­شهیدان­که­حالا­به زیارتگاهی­برای­اهل­معنا­و­عشاق دلسوخته چه خواهد شد؟

 

آیا معنای ساماندهی و مصطلح آن یک شکل بودن همه چیز می باشد؟

 

آیا معنای­سامان دادن یعنی اینکه برای راحتی­خود،مجاز به تغییر ­ماهیت­آثار تاریخی و فرهنگی می باشیم و­با تأیید هر چیزی که در اذهان نویسندگان بیسواد طرح فارغ از هر جناحی که باشند بعنوان طرح ،تیشه به ریشه فرهنگ و موزه مردمی 30ساله انقلاب زدن را مجازبدانیم؟

 

بر اساس کدام ادله عقلی مسئولین امر به این نتیجه رسیده اند که ساماندهی و یک شکلی یعنی زیبائی؟ کدام منطق ایجاب می کند باید همه چیز یک شکل باشد؟

 

اگر چنین است باید تمام ابنیه ها و ساختمانهای شهر (تاریخی و غیره) را باید تخریب کرد و همه را به یک شکل ساخت و از بی نظمی رها داد و به نظم مورد نظر رسید.اگر یک شکل بودن زیبا بود باید نستجیربالله به حضرت حق­خُرده­گرفت­که­چرا این­همه­انسان با­رنگها­و­نژادهای­مختلف­را آفریدی­و یک­شکل­و یک فکر­و یک رنگ ایجاد نکردی!

 

قطعاً هر انسان عاقل و بالغی بر این مطلب صحّه می گذارد که یک شکلی دال بر زیبائی نیست.

 

علّتی که آقایان در این باب نقل می کنند «پیر شدن پدر و مادرهای شهدا، ناهمگونی ورود جانبازان به مزار شهدا» را علت انجام چنین طرحی با بودجه چنان اعلام می کنند.

 

واقعاً صرف نظر از استدلال آقایان ،این دلیل متقنی برای از بین بردن سنگها و تابلوهای شهدا می باشد و یا علت دیگری دارد؟

 

آیا بهم زدن و تعویض سنگ قبور شهدا نامش ساماندهی و یا تخریب است؟ چرا همه یک شکل و مشکی؟

 

متولیان این امر اگر راست می گویند چرا تا بحال از زدن سقف،حفاظت از تابلوهای شهدا،برق رسانی و نظافت گلزار پرهیز و یا کم کاری کرده اند؟

 

اگر با دلیل آقایان باشد باید قبرستان تاریخی وادی السلام،آثارتاریخی در جای جای کشور که مسیرصعب العبور دارند را بازسازی کرد و تغییر هویت داد تا نامش را بازسازی بنامند!

 

بماند که در بسیاری از جاها من جمله قطعه 44بهشت زهرا(س)،امام زاده حسین قزوین بر اساس مستندات موجود استخوانهای شهدا بیرون ریخت و یا امام زاده اسماعیل شهریار که با نظم و ترتیب خاصی بود که تابلوها را کندند و سنگهای سفید بدل به سنگهای مشکی شد.

 

آنچه که در عمل و براساس تجربه و عملکرد آقایان در سطح کل کشور می توان بیان کرد: بهم زدن صحنه تاریخی ،از بین بردن آثار دفاع مقدّس و منقطع کردن موزه فرهنگی مردمی گلزارهای شهدا (بین نسلی)،بی هویت کردن آثار به جا مانده دفاع مقدس همانند مناطق جنگی و عملیات،تقلیل دادن سطح و قطعات شهیدان به شکل و فرم قُبور اموات می باشد.

 

فلذا بر همه واجب شرعی است که نسبت به حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس اهتمام جدی بورزند تا میراث به جای مانده از خانواده شهدا را همان طور که هست به نسل بعدی منتقل کنیم. انشاء الله

 

 

 

احمد آدینه خیرآبادی

 

27/05/1395

 

 

 

 

  


برچسب ها : بهشت زهرا-گلزار-ساماندهی-تخریب-امام حسین- امام خمینی-ظهور-امام خ  ,