ساماندهی و بازسازی گلزار شهدا

 

تخریب شبانه

 


 حال بعد از گذشت 30سال از قدمت این بنای عظیم فرهنگی به یکباره می بینی در دولت اصلاح طلب طرحی را با عنوان« ساماندهی و بازسازی گلزار شهدا »نگاشته می شود و بنیاد شهید در هر منطقه به عنوان متولی امر و شهرداری مجری آن شناخته می شود.

با پرهیز از هرگونه پیش داوری از قبل و نیت خوانی افراد حقیقی و حقوقی،به بررسی کلمات ساماندهی،بازسازی و تخریب می پردازیم.

سامان را در برابر بی سامانی و آشفته حالی و بی نظمی تعریف می کنند.

بازسازی:به ترمیم، تعمیر، مرمت، نوسازی دوباره ساختن آنچه از بین رفته و یا خراب شده و یا مطلوب نیست بکار می برندکه در مقابل تخریب است.

تخریب: خراب کردن ،ویران کردن،برهم زدن و تخریب بنا و چیز نوئی بر اساس سلیقه و فکر جدید ایجاد کردن.

با آغاز این طرح در سال 1383 ،نسبت به نحوه انجام آن و هزینه های زائد اعتراضهائی در سطح جامعه و خانواده بزرگ شهدا اتّفاق افتاد که کار به تجمع بهشت زهرا،شورای شهر،دادگستری،شهرداری و غیره شد که هم اینک نیز پرونده ای با همین عنوان مفتوح می باشد.

امّا چرا ساماندهی؟مگر تابحال گلزارشهدای کشور برای اهل خود ناهمگون بوده که حضرات دست به کشف جدید­تاریخی­زده اند­و می خواهند همانند­توسعه­و پیشرفت­کشور به­دنبال غربی سازی­در گلزار شهدا پیش رفته اند؟

در ساماندهی قرار است چه چیزی جایگزین دیگری شود؟


برچسب ها : گلزار شهدا- براتی- آدینه-خیرآبادی - امام خمینی- امام خامنه ای- د  ,