امّا بازسازی و چرا بازسازی؟

قطعه 44


یکی از آثار تاریخی و فرهنگی در گذشته و حال سنگ نوشته های قبرستانها بر روی کشته شدگان جنگها و یا اموات با نقش و نوشته های معنائی خاصی که باوری را به دیگران منتقل میکند.

شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس در قطعات مجزّا از اموات با نوع خاصّی از چیدمان که در دنیا بی نظیر و بر اساس فرهنگهای تشکیل شده در شهر را نشان می دهد با بیش از 30هزار کشته آرمیده اند و مبدل به زیارتگاههای عاشقان و عارفان وصال گشته است.

امّا بازسازی و چرا بازسازی؟

یکی از آثار تاریخی و فرهنگی در گذشته و حال سنگ نوشته های قبرستانها بر روی کشته شدگان جنگها و یا اموات با نقش و نوشته های معنائی خاصی که باوری را به دیگران منتقل میکند.

شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدّس در قطعات مجزّا از اموات با نوع خاصّی از چیدمان که در دنیا بی نظیر و بر اساس فرهنگهای تشکیل شده در شهر را نشان می دهد با بیش از 30هزار کشته آرمیده اند و مبدل به زیارتگاههای عاشقان و عارفان وصال گشته است.

یادش بخیر، پنج شنبه ها و جمعه ها ،جای جای قطعات شهدا (مادران و پدران شهدا )را می توانستی بیابی و برسرمزار هر شهید یک فانوس نفتی روشن که در غروب بارمعنائی و روحانی خاصی را منتقل می کرد. سنگهائی سفید و با کیفیت و اعتقادات که باورهای آن شهید و خانواده را از نظر قومیت ،دارای نقوش متنوع ،تاریخ تولد و شهادت،قطعه شعر و یا وصیت نامه شهید که از یک سنگ بی روح سنگ فروشی تبدیل به تابلوئی فرهنگی کرده که بر اساس تنوع سنگها و نوشته های مختلف در قطعات گلزار شهدا موزه ای بی نظیر و بی بدیل است.

آثار ارزشی دفاع مقدّس همانند 30000مزار متبرک حادثه عظیم 8سال دفاع مقدّس که هم اینک تبدیل به میعادگاهی برای آزادی خواهان مسلمان شده تا با تأسّی از این عشّاق که در زمان خود با حمماسه آفرینی مانع از افتادن یک وجب از خاک کشور به دست رژیم منحوس بعث ومتحدین غربیش شدند. امروز هم جوانان جبهه مقاومت اسلامی با الهام گرفتن از همین جوانان در لبنان و سوریه وفلسطین و نیجریه و عراق و غیره در برابر دشمنان ایستاده اند.

 

تابلوهای آلومینیومی بالای قبور شهدا که واقعاً بدون اغراق باید معترف به سلیقه و هویت و تنوع و باورهای مختلف فرهنگی بود که داخل آن قاب عکس،جانماز، تسبیح و سایر وسایل شهید بر اساس باورها و سنتهای خانواده شهید با شیوه ای زنانه که وقتی انسان علاوه بر این امور به یکباره نسبت به زنده بودن شهدا و نگاههای مختلف تصاویر پی برد.


برچسب ها : شهدا-تخریب-آدینه- حاج همت- براتی-بازسازی گلزار شهدا- یهشت زهرا  ,